EZKERRA ETA INTERNETEN ERABILERA


Testu interesgarri honetan 
gogoeta egiten da.